สถิติ
เปิดเมื่อ16/12/2013
อัพเดท2/08/2020
ผู้เข้าชม7226901
แสดงหน้า11131036

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0413534001083
สินค้า
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ปฎิทิน
October 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORG M3 - 73 keys

เข้าชม 573
 
KORG M3 - 73 keys
 
 • ราคาปกติ : 105,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 94,500.00 ฿
 • ยี่ห้อ : KORG
 • รุ่น : M3 - 73 keys
 • รายละเอียดสินค้า :

  Korg M3 - 73 Keys 

  • General
  • 73-key semi-weighted synth action (Korg's new keyboard design)
  • Controllers: Joystick, Ribbon Controller, [SW1], [SW2]
  • Interface: TO MODULE (for connection to M3-M tone generator module); TO MODULE (second) (available on 73-key and 88-key)
  • Display: 5.7 inch color TouchView™ GUI, 320 x 240 dot, X—Y control function
  • Control Inputs: Damper Pedal (half damper pedaling supported), Assignable Switch, Assignable Pedal
  • Frequency response: 20 Hz—20 kHz, +/-1.0 dB, 10 k Ohms load
  • THD+N: 20 Hz—20 kHz, 0.08 % 10 k Ohms load (typical)
  • Included Accessories: AC cord; Owner's Manual (M3 Operation Guide); CD-ROM (M3 Parameter Guide (PDF), Voice Name List (PDF), KORG MIDI driver,M3 Editor stand alone and plug-in versions); Bracket (M3-M only)
  • Dimensions: 40'(W) x 14.65'(D) x 4.76'(H)(with M3-M folded down), 40'(W) x 14.65'(D) x 6.73'(H) (with M3-M tilted up)
  • Weight: 31.08 lbs
  • Current Consumption: 35W
  • Synthesis Technology
  • EDS (Enhanced Definition Synthesis)
  • MMT (Multi Modeling Technology) sound generator can be added by installing the optional EXB-RADIAS


   Program Structure (EDS)
  • Tone Generator: 256 Mbyte (when converted to 16-bit linear format); 1,032 Multisamples; 1,606 Drum Samples
  • Maximum Polyphony: 120 voices, 120 oscillators max, single mode; 60 voices, 120 oscillators max, double mode (actual maximum polyphony will vary depending on oscillator settings such as stereo multisamples and velocity crossfading)
  • Oscillator: OSC1 (Single), OSC1+2 (Double); Stereo multisamples are supported; 4 velocity zones per oscillator, with switching, crossfades and layers
  • Filters: Four types of filter routing (single, serial, parallel, 24 dB); Two multi-mode filters per voice (low pass, high pass, band pass, band reject)
  • EQ: Three bands, with sweepable mid
  • Modulation: For each voice: two envelope generators (Filter & Amp); Two LFOs; Two key tracking generators (Filter & Amp); Two AMS mixers; Pitch EG; Common LFO; Two common key tracking generators

  • Combination Structure
  • Up to sixteen timbres
  • For each Timbre: keyboard and velocity split/layer/crossfade
  • INT, OFF, EXT and EX2 MIDI status settings
  • 3-band EQ with sweepable mid
  • Pitch/Transpose
  • Use OSC1, 2 or Both
  • Force Osc Mode (PRG, MONO, LEGATO, POLY)
  • Portamento and Bend range settings
  • Controller filters
  • Modifications to the program settings via the Tone Adjust function

  • Drum Kit Structure
  • Stereo and mono drum samples
  • 4-way velocity switches with crossfades and adjustable crossfade shapes (Linear, Power, Layer)
  • Exclusive keygroups
  • Per key 3-band EQ, Drive, Lo Boost, filter and level offsets

  • Sampling
  • 16-bit, linear, 48 kHz mono/stereo sampling
  • Resampling available (Open Sampling System)
  • 64 Mbyte memory standard (expandable up to 320 Mbyte with EXB-M256 option)

  • Sampling time
  • RAM1 (64 Mbytes standard) allows up to approximately 11 minutes 39 seconds of mono sampling or approximately 5 minutes 49 seconds of stereo sampling. 512 bytes are used by the system.
  • RAM2 (256 Mbytes when the EXB-M256 is installed) allows up to approximately 46 minutes 36 seconds of mono sampling or approximately 23 minutes 18 seconds of stereo sampling.
  • RAM1+RAM2 (Total 320 Mbytes) allows up to approximately 58 minutes 15 seconds of mono sampling or approximately 29 minutes 7 seconds of stereo sampling. (Continuous sampling across RAM1 and RAM2 is not possible.)
  • Maximum sampling time to a USB storage device is a maximum of approximately 80 minutes for one sample file, for either mono or stereo. This occupies approximately 440 Mbytes for mono, or 879 Mbytes for stereo.
  • 1,000 Multisamples, 4,000 Samples, 128 indexes per sample
  • Supports Korg format, AIFF, WAV, AKAI S1000/S3000 (with advanced Program conversion), SoundFont 2.0 reading
  • Sample directly from audio CDs (CD-DA)
  • Time Stretch, Time Slice, Crossfade Loop, and other editing features

  • Effects
  • 5 Insert Effects (stereo in/out), 2 Master Effects (stereo in/out), 1 Total Effect (stereo in/out) are available simultaneously
  • 2 effect control busses, 2 effect common LFOs
  • 170 types (can be used for Insert/Master/Total.) Note: double-size effects cannot be used as a Total effect.
  • Effects Presets: Up to 32 per Effect
  • AUX bus: Two internal buses for sampling and routing audio to the EXB-RADIAS
  • 3-band Track EQ (High, low, and sweepable mid band) Per Program in Program Mode, per Timbre in Combination mode (16 total), and per Track in Sequencer mode (16 total)

  • X-Y control
  • X-Y MODE: The TouchView display can be used as an X-Y controller. Hold function provided
  • X—Y MOTION function: X—Y Control finger movements can be recorded in realtime, and memorized for each Program, Combination, or Song
  • Program mode: Oscillator volume, synth parameters, and effect parameters can be controlled
  • Combination, Sequencer modes: Timbre/track volume, synth parameters, and effect parameters can be controlled

  • Sounds
  • Programs: 1,664 user locations, 640 preloaded (512 EDS+128 RADIAS) (with EXB-RADIAS option installed)
  • Combinations: 1,792 user locations, 384 preloaded
  • Drumkits: 144 user locations, 32 preloaded
  • GM: 256 GM2 programs, 9 GM2 drum kits

  • Sequencer
  • 16-track MIDI sequencer with 480 ppq resolution
  • 128 Songs, 20 Cue Lists, 210,000 notes (max)
  • Tempo: 40.00 — 300.00 BPM (1/100 resolution)
  • 16 preset/16 user Template Songs
  • 522 preset patterns, 100 user patterns (per Song)
  • Cue List function: 20 cue lists, Songs can be arranged consecutively or repeatedly in up to 99 steps, A cue list can be converted back into a song
  • Standard MIDI File (SMF) format 0 and 1 available
  • In-Track Sampling function
  • Auto Song Setup function (One Touch Record) for easily going from a Program or Combination into 'record-ready' status

  • RPPR (Realtime Pattern Play/Recording)
  • A set of 100 patterns are available per Song

  • Drum Track
  • 522 preset patterns/1,000 user patterns
  • Patterns created in Sequencer mode can be converted to drum track user patterns
  • Trigger Mode (Immediate, Wait for Keyboard), Sync (On, Off) and Zone (Key and Velocity) settings can be specified
  • Program selection, 3-band EQ and effect bussing available

  • KARMA
  • One KARMA module available in Program Mode, four KARMA modules available in Combination and Sequencer Modes, plus Master Control module
  • 2,093 preset GEs (Generated Effect)
  • Controllers: ON/OFF, LATCH, MODULE CONTROL, KARMA SLIDERS 1—8, KARMA SWITCHES 1—8, KARMA SCENES 1/5—4/8 (8 scenes).
  • KARMA Wave Sequence, Freeze Randomize, Time Signature Control, Auto RTC (Realtime Control) Setup

  • Controllers
  • 8 Sliders:
  • MIXER= Volume
  • REALTIME CONTROL= Realtime modulation
  • EXTERNAL= External MIDI control (In External mode, the eight sliders, eight switches, and eight pads can be used as MIDI controllers, allowing you to control software synthesizers or DAW software via CC settings. 128 setups can be stored (102 are preloaded)
  • TONE ADJUST=Control the Tone Adjust functions
  • KARMA= KARMA control
  • 8 velocity-sensitive drum pads and chord triggers:
  • [KARMA ON/OFF]
  • [KARMA LATCH]
  • [CHORD ASSIGN]
  • [DRUM TRACK ON/OFF]
  • [PAD MODE] - selects velocity-sensitive or fixed-velocity operation
  • [KARMA MODULE CONTROL]
  • [RESET CONTROL]
  • X-Y Control (Display), Hold, Motion

  • Control Assign
  • (T1—8, T9—16, INPUTS), REALTIME CONTROL, EXTERNAL, TONE ADJUST, KARMA
  • Control Surface (8 sliders, 8 switches)
  • 8 Switches:
  • MIXER… PLAY/MUTE (SOLO)
  • REALTIME CONTROL= IFX1—5, MFX1, MFX2, TFX on/ off
  • EXTERNAL= External MIDI control (In External mode, the eight sliders, eight switches, and eight pads can be used as MIDI controllers, allowing you to control software synthesizers or DAW software via CC settings. 128 setups can be stored (102 are preloaded)
  • TONE ADJUST= Control the Tone Adjust functions
  • KARMA= KARMA control

  • Media
  • Load, Save, Utility, Make Audio CD, Play Audio CD
  • Data Filer functionality (Save and Load MIDI System Exclusive Data)
  • CD-ROM/R/RW (UDF Format read/write), Record & Play audio CDs (CD-DA), ISO9660 Level 1
  • WAVE file editing functionality
  • CD-ROM/R/RW can be used when a commercially-available USB drive is connected.
  •