สถิติ
เปิดเมื่อ16/12/2013
อัพเดท2/08/2020
ผู้เข้าชม7266265
แสดงหน้า11182242

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0413534001083
สินค้า
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ปฎิทิน
October 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ITC Audio T-2S240

เข้าชม 539 | ตอบ 0
 
ITC Audio T-2S240
 
 • ราคาปกติ : 30,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 26,400.00 ฿
 • ยี่ห้อ : ITC Audio
 • รุ่น : T-2S240
 • รายละเอียดย่อ :
  เพาเวอร์แอมป์เครื่องขยายเสียงขนาดกําลังขับ 240วัตต์/ขาง (2 Channel Power Amplifier)
  รายละเอียดทั้งหมด :
   
  ITC Audio T-2S240 เพาเวอร์แอมป์ เครื่องขยายเสี ยงขนาดกําลังขับ 240 วัตต/ข าง (2 Channel Power Amplifier)
  คุณสมบัติเฉพาะ
  ๏ เปนเครองขยายเสียง สามารถใชงานรวมกับเครองผสมสัญญาณเสียงไดอยางดี
  ๏ มีขนาดกําลังขยายไมนอยกวา 2 x 240 วัตต
  ๏ ขั้วตอสัญญาณขาเขาเป นแบบ XLR (Balance) และ Phone (Unbalance) สามารถเลือกใชได
  ๏ มีจุดตอลําโพงแบบ 70, 100 โวลท เอซี และ 4 โอหม
  ๏ ตอบสนองความถี่ในชวง 50 - 16,000 เฮิรท (+ 1 ด  ีบี , - 3 ดีบี)
  ๏ มีคาความเพี้ยนนอยกวา 0.1% ท 1 กี่ ิโลเฮิรท
  ๏ มีอัตราสวนสัญญาณเสียงตอสัญญาณรบกวนมากกวา 90 ดีบี
  ๏ มีโวลลุมปรบระดับสัญญาณเสียงดานหนาเครื่องแยกแต่ละชอง
  ๏ มีวงจรปองกัน Clip, Short Circuit, Overheat และ Overload
  ๏ มีไฟแสดงสถานะการทํางานของ Power, Signal, Clip, Protection และ Temp
  ๏ ออกแบบสําหรบตั ิดตั้งในตูเครองเส ื่ ียงมาตรฐาน 19 นิ้ว
  ๏ มีพัดลมระบายความรอนเพ  ื่อยืดอายุการใชงานของเครองื่
  ๏ ใชแรงดันไฟฟา 220 โวลท เอซี, 50/60 เฮิรท


  The 2 channel power amplifiers are designed for commercial and industrial public address applications. With two separate amplifier in a single chassis and rated power ranges from 60W, 120W, 240W, 350W to 500W per channel which provides a wide selection to meet different size sound system needs. The amplifier is design of rack mount type and T-2S60/T-2S120 are in 2U height while T-2S240/T-2S350/T-2S500 are in 3U height.
  Both balanced and unbalanced line inputs for each channel make it selectable for installer, balanced line outputs for each channel feed to another power amplifier as well as secure the signal transmission is less noise and longer distance. 70V, 100V and 4-16ohm speaker outputs for each channel are convenient for installation when selection different speaker matching. Master volume controls for each control are included. Complete protection includes over heat, over load, clip & short circuit. Indications for power, signal, clip, protection and temp.
   

  FEATURES :

  • 2 separate amplifier into one chassis
  • Rack mount amplifier in 2U (T-2S60/T-2S120) and 3U (T-2S240/T-2S350/T-2S500) types
  • Rated power from 60W, 120W, 240W, 350W to 500W per channel
  • 70V, 100V and 4-16ohm speaker outputs for each channel
  • Isolated transformer for human safety operation
  • Balanced XLR type line input and unbalanced 1/4 inch XLR phone jack line input for each    channel
  • Balanced XLR type line outputs for each channel feed to another power amplifier
  • Reliable protection of over heat, over load, clip & short circuit
  • Indications for power, signal, clip, protection and temp
  • Excellent device of radiator cooling fan that ensures working effectively

  SPECITICATIONS :

   

   
   
   
   
  Model T-2S240 T-2S350 T-2S500
  Rated Power Output 2x240W 2x350W 2x500W
  Speaker Outputs 70V, 100V & 4~16Ω
  Input Sensitivity & Impedance ± 385mV/10KΩ, balanced XLR connector
  Output Sensitivity & Impedance ±385mV/470Ω, balanced XLR output
  Frequency Response 50Hz~16KHz(+1dB, -3dB)
  S/N Ratio >90dB
  THD Less than 0.5% at 1KHz, 1/3 rated power
  Crosstalk <50dB
  Cooling Fan automatically start up when temp reaches 55
  Protection Over heat, over load, clip & short circuit
  Power Supply ~110V/60Hz or ~230V/50Hz or DC 24V
  Power Consumption 720W 1000W 1200W
  Weight 11.3 Kg 25.3 Kg 30Kg
  Dimensions 484x385x88mm
  Finish Panel: aluminum plate, black
  Case: Steel plate, black
   
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :