สถิติ
เปิดเมื่อ16/12/2013
อัพเดท2/08/2020
ผู้เข้าชม7226922
แสดงหน้า11131062

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0413534001083
สินค้า
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ปฎิทิน
October 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ITC Audio T-6612

เข้าชม 571 | ตอบ 0
 
ITC Audio T-6612
 
 • ราคาปกติ : 33,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 29,000.00 ฿
 • ยี่ห้อ : ITC Audio
 • รุ่น : T-6612
 • รายละเอียดย่อ :
  เครื่องขยายเสียงพรอมเครื่องเลน CD / MP3 / TUNER และเครื่องโปรแกรมเวลาในตัว Amplifier w/cd-mp3-Tuner & Timer
  รายละเอียดทั้งหมด :

   

  ITC Audio T-6612 เครื่องขยายเสียงพรอมเครื่องเลน CD / MP3 / TUNER และเครื่องโปรแกรมเวลาในตัว Amplifier w/cd-mp3-Tuner & Timer

  คุณสมบัติเฉพาะ

  ๏ เครื่องขยายเสียงขนาดกําลังขับ 120 วัตต

  ๏ มีเครื่องเลน ซีดีในตัว รองรับ CD และ MP3

  ๏ มีเครื่องเลน MP3 ในตัว โดยผาน SD Card

  ๏ มีเครื่องรับวิทยุ เอ.เอ็ม / เอ็ฟ.เอ็ม ในตัว ตั้งสถานีลวงหนาได 50 สถานีทั้ง AM และ FM

  ๏ สามารถตั้งโปรแกรมเวลาใหเครื่องเลน CD , MP3 และ Tuner ทํางานตามวันเวลาที่กําหนดไวได

  ๏ มีเครื่องกระจายสัญญาณเสียงในตัว 5 โซน พรอมไฟแสดงสถานะการทํางาน

  ๏ มีจุดตอลําโพงแบบ 70, 100โวลท และ 4 โอหม

  ๏ มีชองเสียบไมโครโฟนพรอมวงจรหรี่เสียงสัญญาณชองอื่นๆโดยอัตโนมัติ

  ๏ มีชองสํารอง (AUX) ทั้งขาเขาและขาออก

  ๏ มีปุมปรับความดังของ CD/MP3/TUNER/MIC/AUX/BASS/TREBLE แยกอิสระตอกัน

  ๏ มีจอ LCD ขนาด 5 นิ้ว แสดงสถานะการทํางานตางๆ

  ๏ ตอบสนองความถี่ในยาน 80-16,000 เฮิรท (+ 1 ดีบี, - 3ดีบี )

  ๏ มีความเพี้ยนนอยกวา 0.6% 

  ๏ มีอัตราสวนสัญญาณเสียงตอสัญญาณรบกวนนอยกวา 85 ดีบี

  ๏ มีวงจรปองกันการลัดวงจร ,Overload และความรอนสูง 

  ๏ มีไฟ LED แสดงระดับสัญญาณขาออก 6 จุด

  ๏ มีพัดลมระบายความรอน เพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่อง

  ๏ ใชแรงดันไฟฟา 220 โวลท เอซี, 50/60 เฮิรท

   

  Specifications

   

  Model
  T-6601
  T-6612
  T-6624
  T-6635
  Rated Power Output
  60W
  120W
  240W
  350W
  Speaker Outputs    
  70V, 100V & 4~16Ω
  Sensitivity Input    
  AUX: 775mV
  S/N Less than
  85dB
  Frequency Response
  80Hz~16KHz(+1dB, -3dB)
  Tone      
  Bass:±10dB at 100Hz   Treble:±10dB at 10KHz
  Tuner AM Channel
  522KHz~1622KHz
  AM Step
  9KHz
  Tuner FM Channel
  87MHz~108MHz
  FM Step
  50KHz
  Distortion      
  <0.6%
  Cool Method  
  Fan Cool Way
  Indicator
  Power, Signal, Leak, Protect, Overload
  Protection
  High temp, overload & short-circuit
  Power Supply
  ~110V/60Hz or ~230V/50Hz
  Power Consumption
  160W
  220W
  340W
  450W
  Dimensions
  484x420x132mm
  Weight   
  14Kg
  16Kg
  20.6Kg
  21.8Kg
   
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :